МЄУ як провайдер заходів БПР

Міжнародний Європейський Університет зареєстрований як провайдер заходів БПР за номером 78

ВАЖЛИВО!!!

Ураховуючи наведене керівники структурних підрозділів МЄУ, які планують заходи БПР медичних працівників, за які нараховуються бали, подають інформацію про захід, заповнивши реєстраційну форму за посиланням https://docs.google.com/forms/d/1bbWvU_kRIuulodyAVm4yMWphJskdAw6r68HoVM23atY/edit  за 1 місяць до проведення заходу. У разі виникнення запитань пишіть на електронну адресу .

Термінова реєстрація заходу можлива за 7 робочих днів до початку заходу, на підставі подання обґрунтованого звернення до ДО «Центр тестування».

Кожен захід, за проходження якого працівникам сфери охорони здоров’я нараховуються бали БПР реєструється окремо.

ПОВІДОМЛЯЄМО! З метою своєчасної та оперативної підготовки ПЛАНУ науково-практичних заходів МЄУ на 2023 рік просимо керівників ННІ та ін. структурних підрозділів надати інформацію, заповнивши реєстраційну форму за посиланням https://docs.google.com/forms/d/1bbWvU_kRIuulodyAVm4yMWphJskdAw6r68HoVM23atY/edit про заходи, які плануються до проведення у 2023 році, до 1 вересня 2022 року.

КРИТЕРІЇ
нарахування балів БПР лікарів

(відповідно до бальної шкали згідно з додатком 4 (у редакції Наказу МОЗ України № 1753 від 18.08.2021) до Порядку проведення атестації лікарів, наказу МОЗ України № 446 від від 25.03.2019 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів»)

№ з/п

Вид діяльності

Кількість балів

Підтвердний документ

в Україні

в інших країнах*

1

2

3

4

5

1. Формальна освіта

1.1

Здобуття освітньо-наукового та наукового рівнів вищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я (доктор філософії, доктор наук).Нарахування балів у рік захисту дисертації

100

100

диплом

2. Неформальна освіта

2.1

Підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення в закладах (на факультетах) післядипломної освіти, в тому числі за змішаною (денною та дистанційною) формою освіти, тривалістю:****

  

посвідчення

1 тиждень;

25

2 і більше тижнів.

50

2.2

Професійне медичне стажування за межами закладу, де працює працівник з кількості балів, отриманих за заходи в Україні, враховується не більше 25 за рік**

3 за день

5 за день

відрядження та копія наказу про зарахування на стажування в Україні або сертифікат/диплом для іншої країни із програмою стажування

2.3

Наукова, науково-практична конференція, конгрес, симпозіум, з’їзд:

  

сертифікат або диплом про участь в конференції. Доповідь підтверджується програмою події та/або публікацією у матеріалах заходу

участь в одноденному заході;

5*

10

участь у заході тривалістю 2 дні та більше;

10*

20

стендова доповідь;

20

30

усна доповідь.

30

40

Одна й та сама доповідь повторно не враховується. Рекламні доповіді не враховуються

  

2.4

Професійний розвиток за дистанційною формою навчання з використанням електронних навчальних ресурсів. Кількість балів, що враховуються до обов’язкового щорічного мінімуму, не має перевищувати 15 балів для україномовних та 20 балів для англомовних заходів**

1 бал за 2 години; англомовні курси - відповідно до кількості балів у сертифікаті

сертифікат

2.5

Навчання на симуляційних тренінгах або тренінгах з оволодіння практичними навичками, в тому числі під час науково-практичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, конгресів:

  

сертифікат/диплом

одноденний захід;

15*

20

 

захід тривалістю 2 дні та більше.

25*

30

 

2.6

Проведення симуляційних тренінгів або тренінгів з оволодіння практичними навичками, в тому числі під час науково-практичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, конгресів:

  

оригінал програми заходу, сертифікату тренера, запрошення від організаторів взяти участь у заході в якості тренера

одноденний захід;

10

 


захід тривалістю 2 дні та більше. (бали нараховуються за проведення одного заходу на рік)***

15

 

2.7

Тематичне навчання (фахові школи, семінари, майстер-класи тощо):

  

сертифікат/диплом

одноденний захід;

10*

15

 

захід тривалістю 2 дні та більше.

20*

25

 

2.8

Проведення тематичного навчання щонайменше на регіональному рівні (фахові школи, тренінги, семінар, майстер-класи):

  

оригінал сертифікату тренера та програми заходу

одноденний захід;

10

  

захід тривалістю 2 дні та більше. Але не менше ніж два бали за годину роботи у випадку проведення окремих сесій (бали нараховуються за проведення одного заходу на рік)***

15

  

3. Інформальна освіта

3.1

Публікація статті або огляду в журналі з імпакт-фактором

20

30 в іноземних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу

бібліографічна довідка

__________
* Кількість балів за заходи, які відбуваються в країнах з високим рівнем доходу (за рейтингом Світового Банку) або акредитовані за кордоном чи в Україні EACCME/ACCME/RCPSC чи сертифіковані ERC/ILCOR/AHA під час підрахунку загальної кількості балів множиться на 2.
** Максимальна кількість балів не обмежена, але до щорічного обов’язкового мінімуму балів безперервного професійного розвитку враховуються не більше зазначеної у таблиці кількості балів.
*** Тільки для тренерів, що отримали сертифікати міжнародних організацій.
**** Врахування балів за підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення в закладах (на факультетах) післядипломної освіти, в тому числі за змішаною (денною та дистанційною) формою освіти, здійснюватиметься не більше 2 разів на 5 років, незалежно від кількості пройдених циклів тематичного удосконалення. Вказане обмеження щодо нарахування балів безперервного професійного розвитку починає діяти з дати набрання чинності цим наказом.

 

 

Звертаємо Вашу увагу, бали БПР нараховуються за проходження заходів БПР, які відповідають таким ознакам: 

  • захід внесено до системи реєстрації заходів БПР, за які нараховуються бали; 
  • до проведення заходу залучені особи, які не мають конфлікту інтересів; 
  • провайдером забезпечено перевірку залучених до проведення заходів БПР осіб щодо наявності конфлікту інтересів
  • захід відповідає заявленій меті навчання, вимогам академічної доброчесності
  • зміст навчальних матеріалів відповідає темі заходу та є науково обґрунтованим із зазначенням у відповідних випадках рівня доказовості та наведенням належних посилань
  • під час проведення заходу провайдером забезпечено контроль участі працівників сфери охорони здоров’я, оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок; 
  • працівникам сфери охорони здоров’я забезпечується доступ до навчальних матеріалів, які були представлені під час заходу; 
  • правила проведення заходу є відкритими та доступними для ознайомлення.

 

За 5 робочих днів до початку проведення заходу необхідно надіслати за формою: https://forms.gle/eRNaEXPjmd4fL7zk7 запрошення/посилання на захід з метою контролю за якістю проведення заходів БПР.

 

МЄУ буде проводити науково-практичні заходи згідно з планом

Пропонуємо зареєструватися на онлайн лекцію доцента кафедри кількісної психології в Університеті Барселони, старшого наукового співробітника Інституту біомедичних досліджень Bellvitge, PhD Carles Soriano-Mas «Approaches for assessing brain activity at res
Hellenic National Academic Recognition and Information Center включив міжнародний європейський університет до списку національного реєстру визнаних іноземних закладів вищої освіти
Навчально - науковий семінар "Фізичні вимірювання в медичній практиці: термографія, тонеметрія, гематологічний аналізатор" та презентація навчального посібника "Фізичні основи медико - діагностичних вимірювань"
Не пропустіть. Вперше в Україні зірковий медичний юрист, адвокат року Олександр Гришаков став лектором програми Mini-MBA in Healthcare!
Забудьте про складні вступні випробування. Відкрийте для себе нові горизонти у світі освіти! ?
Пропонуємо зареєструватися на воркшоп виконавчого директора Інституту стратегічного управління ризиками (м. Лондон, Великобританія) David Rubens «Crisis Management and the Hyper-Urban Environment: From Fragility to Resilience».
27 травня в Міжнародному Європейському Університеті відбувся черговий тренінг з тактичної медицини
Конференція "Повоєнний розвиток України: виклики та драйвери відновлення і сталого функціонування економіки в умовах євроінтеграційних процесів" в межах І Міжнародного наукового форуму «Наука та інновації: сучасний вектор розвитку Європи та світу»
Контакти
Контакти

+38 067 195 46 65
ННІ "Післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку"

+38 093 767-09-44
Наша адреса

Вул. Якова Гніздовського (Магніторська) 1Б, каб. 407