Порядок зарахування до інтернатури

ДО НН ІНСТИТУТУ ПДО ТА БПР МЄУ НА ПРОГРАМУ ПІДГОТОВКИ В ІНТЕРНАТУРІ ЗАРАХОВУЮТЬСЯ:
ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ
За умови отримання ними диплома про вищу освіту за спеціальністю 222 « Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я»
ІНОЗЕМЦІ ТА ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА, ЯКІ ПОСТІЙНО ПРОЖИВАЮТЬ В УКРАЇНІ, ЗА УМОВИ ОТРИМАННЯ НИМИ:
1. Диплома про вищу освіту за спеціальністю 222 «Медицина» , галузь знань 22 «Охорона здоров’я»

2. Документа, що підтверджує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»
Подача документів здійснюється особисто за адресою: вулиця Якова Гніздовського (Магнітогорська), 1Б, каб. 407 або в режимі онлайн з 01 червня до 20 липня для випускників ЗВМО 2023 року
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ІНТЕРНАТУРИ

-     письмова згода на обробку персональних даних;

-     копія та оригінал диплома про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-     копія та оригінал додатка до диплому про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-     копія та оригінал довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури;

-     копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 1;

-     копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 2 (крім випускників ЗВМО 2022 року);

-     копія та оригінал картки платника податків РНОКПП (ідентифікаційний код);

-     копія та оригінал паспорта громадянина України (ID-картки);

-     копія та оригінал військового квитка (за наявності);

-     4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

-     договір між інтерном і базою стажування на проходження практичної частини інтернатури.

-     письмова згода на обробку персональних даних;

-     копія та оригінал диплома про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-     копія та оригінал додатка до диплому про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-     копія та оригінал довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури;

-     копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 1;

-     копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 2 (крім випускників ЗВМО 2022 року);

-     копія та оригінал картки платника податків РНОКПП (ідентифікаційний код);

-     копія та оригінал паспорта громадянина України (ID-картки);

-     копія та оригінал військового квитка (за наявності);

-     4 фотокартки розміром 30 х 40 мм.

-   письмова згода на обробку персональних даних;

-   дозвіл МОЗ на право вступу до інтернатури;

-   документ, що засвідчує легалізований в установленому порядку в Україні отриманий диплом закордонного закладу вищої медичної освіти;

-   нотаріально завірений переклад та оригінал диплому спеціаліст/магістр;

-   нотаріально завірений переклад та оригінал додатку до диплому спеціаліста/магістра;

-   копія та оригінал картки платника податків РНОКПП (ідентифікаційний код);

-   копія та оригінал паспорта громадянина України (ID-картки);

-   копія та оригінал військового квитка (за наявності);

-   4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

-   договір між інтерном і базою стажування на проходження практичної частини інтернатури.

-   письмова згода на обробку персональних даних;

-   дозвіл МОЗ на право вступу до інтернатури;

-   документ, що засвідчує легалізований в установленому порядку в Україні отриманий диплом закордонного закладу вищої медичної освіти;

-   нотаріально завірений переклад та оригінал диплому спеціаліст/магістр;

-   нотаріально завірений переклад та оригінал додатку до диплому спеціаліста/магістра;

-   копія та оригінал картки платника податків РНОКПП (ідентифікаційний код);

-   копія та оригінал паспорта громадянина України (ID-картки);

-   копія та оригінал військового квитка (за наявності);

-   4 фотокартки розміром 30 х 40 мм.

письмова згода на обробку персональних даних;

-     копія та оригінал диплома про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-     копія та оригінал додатка до диплому про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-     копія та оригінал документу, що підтверджує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

-     копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 1;

-     копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 2 (крім випускників ЗВМО 2022 року);

-     копія та оригінал паспортного документа іноземця (оригінал має бути перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

-     поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

-     4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

-     договір між інтерном і базою стажування на проходження практичної частини інтернатур.

-   письмова згода на обробку персональних даних;

-   документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (оригінал має бути перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

-   додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності) (оригінал має бути перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

  • копія та оригінал документу, що підтверджує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

-   оригінал та копію паспортного документа іноземця (оригінал має бути перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

-   поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

-   4 фотокартки розміром 30 х 40 мм.

Документ про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані (протягом 0,5 року) відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документи про освіту іноземних громадян, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні (нострифікацію) відповідно до законодавства.

Іноземний громадянин, який вступає до інтернатури, подає документи на процедуру визнання до початку навчання або протягом першого місяця навчання. За результатами процедури визнання документів про освіту Інститут приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання або щодо відрахування іноземного громадянина.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, ЩО:
Зарахування до інтернатури здійснюється наказом ректора не пізніше 1 серпня поточного року за умови надання усіх необхідних документів та копії квитанції про оплату освітніх послуг
Лікарі-інтерни зобов’язані з’явитися на базу стажування не пізніше 1 серпня поточного року
Пропонуємо зареєструватися на онлайн лекцію доцента кафедри кількісної психології в Університеті Барселони, старшого наукового співробітника Інституту біомедичних досліджень Bellvitge, PhD Carles Soriano-Mas «Approaches for assessing brain activity at res
Hellenic National Academic Recognition and Information Center включив міжнародний європейський університет до списку національного реєстру визнаних іноземних закладів вищої освіти
Навчально - науковий семінар "Фізичні вимірювання в медичній практиці: термографія, тонеметрія, гематологічний аналізатор" та презентація навчального посібника "Фізичні основи медико - діагностичних вимірювань"
Не пропустіть. Вперше в Україні зірковий медичний юрист, адвокат року Олександр Гришаков став лектором програми Mini-MBA in Healthcare!
Забудьте про складні вступні випробування. Відкрийте для себе нові горизонти у світі освіти! ?
Пропонуємо зареєструватися на воркшоп виконавчого директора Інституту стратегічного управління ризиками (м. Лондон, Великобританія) David Rubens «Crisis Management and the Hyper-Urban Environment: From Fragility to Resilience».
27 травня в Міжнародному Європейському Університеті відбувся черговий тренінг з тактичної медицини
Конференція "Повоєнний розвиток України: виклики та драйвери відновлення і сталого функціонування економіки в умовах євроінтеграційних процесів" в межах І Міжнародного наукового форуму «Наука та інновації: сучасний вектор розвитку Європи та світу»
Контакти
Контакти

+38 067 195 46 65
ННІ "Післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку"

+38 093 767-09-44
Наша адреса

Вул. Якова Гніздовського (Магніторська) 1Б, каб. 407