СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
Про ННІ "ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ"
Післядипломна освіта (ПДО) та безперервний професійний розвиток (БПР) медичних фахівців – це важливий аспект процесу забезпечення якості медичної допомоги. Постійний розвиток, оновлення знань і навичок, ознайомлення з сучасними протоколами й керівництвами та застосування їх на практиці – це реалії сучасного лікаря не лише в контексті державних вимог до професії, але й потреби до самовдосконалення та професійного росту. ПДО для осіб з вищою медичною освітою в МЄУ включає підготовку лікарів відповідного фаху в інтернатурі за 18 спеціальностями, на циклах вторинної спеціалізації за 30 лікарськими спеціальностями.
БПР лікарів в МЄУ здійснюється на курсах тематичного удосконалення (ТУ) та професійного медичного стажування. БПР працівників сфери охорони здоров’я здійснюється шляхом здобуття неформальної освіти під час проходження заходів, за участь в яких нараховуються бали БПР: майстер-класів, симуляційних тренінгів чи тренінгів з оволодіння практичними навичками, фахових шкіл, тренінгів, семінарів, наукових та науково-практичних конференцій (у т. ч. конгресів, з’їздів, симпозіумів) та ін. за різними напрямами.
МЄУ створює найсучасніші програми ПДО та БПР з урахуванням останніх міжнародних досягнень науки і практики використовуючи інноваційні форми та методи навчання.
Чому ННІ "Післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку"?
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ НАВЧАННЯ
  • досвідчені вітчизняні та закордонні викладачі
  • Сучасне обладнання
  • Новітні освітні програми
 
ПРАКТИЧНА ОРІЄНТАЦІЯ
  • Використання сучасного обладнання та технологій
  • Поєднання досвіду академічної освіти з новітніми тенденція
 
ПУЛ ВІДОМИХ КОМАПНІЙ-ПАРТНЕРІВ
  • партнерські проекти
  • проходження практики у кращих вітчизняних та іноземних компаніях
  • Лекції від провідних фахівців.
Контакти
Admissions Committee

+38 093 767 09 44
ERI OF POSTGRADUATE EDUCATION AND CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT

+38 093 767-09-44
Our address

1B Mahnitohorska str., Kyiv