СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
Про ННІ "ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ"
Післядипломна освіта (ПДО) та безперервний професійний розвиток (БПР) медичних фахівців – це важливий аспект процесу забезпечення якості медичної допомоги. Постійний розвиток, оновлення знань і навичок, ознайомлення з сучасними протоколами й керівництвами та застосування їх на практиці – це реалії сучасного лікаря не лише в контексті державних вимог до професії, але й потреби до самовдосконалення та професійного росту. ПДО для осіб з вищою медичною освітою в МЄУ включає підготовку лікарів відповідного фаху в інтернатурі за 18 спеціальностями, на циклах вторинної спеціалізації за 30 лікарськими спеціальностями.
БПР лікарів в МЄУ здійснюється на курсах тематичного удосконалення (ТУ) та професійного медичного стажування. БПР працівників сфери охорони здоров’я здійснюється шляхом здобуття неформальної освіти під час проходження заходів, за участь в яких нараховуються бали БПР: майстер-класів, симуляційних тренінгів чи тренінгів з оволодіння практичними навичками, фахових шкіл, тренінгів, семінарів, наукових та науково-практичних конференцій (у т. ч. конгресів, з’їздів, симпозіумів) та ін. за різними напрямами.
МЄУ створює найсучасніші програми ПДО та БПР з урахуванням останніх міжнародних досягнень науки і практики використовуючи інноваційні форми та методи навчання.
Чому ННІ "Післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку"?
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ НАВЧАННЯ
  • Досвідчені вітчизняні та закордонні викладачі
  • Сучасне обладнання
  • Новітні освітні програми
 
ПРАКТИЧНА ОРІЄНТАЦІЯ
  • Використання сучасного обладнання та технологій
  • Поєднання досвіду академічної освіти з новітніми тенденціями
 
ПУЛ ВІДОМИХ КОМПАНІЙ-ПАРТНЕРІВ
  • Партнерські проєкти
  • Проходження практики у кращих вітчизняних та іноземних компаніях
  • Лекції від провідних фахівців.
Пропонуємо зареєструватися на онлайн лекцію доцента кафедри кількісної психології в Університеті Барселони, старшого наукового співробітника Інституту біомедичних досліджень Bellvitge, PhD Carles Soriano-Mas «Approaches for assessing brain activity at res
Hellenic National Academic Recognition and Information Center включив міжнародний європейський університет до списку національного реєстру визнаних іноземних закладів вищої освіти
Навчально - науковий семінар "Фізичні вимірювання в медичній практиці: термографія, тонеметрія, гематологічний аналізатор" та презентація навчального посібника "Фізичні основи медико - діагностичних вимірювань"
Не пропустіть. Вперше в Україні зірковий медичний юрист, адвокат року Олександр Гришаков став лектором програми Mini-MBA in Healthcare!
Забудьте про складні вступні випробування. Відкрийте для себе нові горизонти у світі освіти! ?
Пропонуємо зареєструватися на воркшоп виконавчого директора Інституту стратегічного управління ризиками (м. Лондон, Великобританія) David Rubens «Crisis Management and the Hyper-Urban Environment: From Fragility to Resilience».
27 травня в Міжнародному Європейському Університеті відбувся черговий тренінг з тактичної медицини
Конференція "Повоєнний розвиток України: виклики та драйвери відновлення і сталого функціонування економіки в умовах євроінтеграційних процесів" в межах І Міжнародного наукового форуму «Наука та інновації: сучасний вектор розвитку Європи та світу»
Контакти
Контакти

+38 067 195 46 65
ННІ "Післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку"

+38 093 767-09-44
Наша адреса

Вул. Якова Гніздовського (Магніторська) 1Б, каб. 407