Перелік документів для вступу в інтернатуру

Перелік документів для вступу до інтернатури

-     письмова згода на обробку персональних даних;

-     копія та оригінал диплома про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-     копія та оригінал додатка до диплому про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-     копія та оригінал довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури;

-     копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 1;

-     копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 2 (крім випускників ЗВМО 2022 року);

-     копія та оригінал картки платника податків РНОКПП (ідентифікаційний код);

-     копія та оригінал паспорта громадянина України (ID-картки);

-     копія та оригінал військового квитка (за наявності);

-     4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

-     договір між інтерном і базою стажування на проходження практичної частини інтернатури.

-     письмова згода на обробку персональних даних;

-     копія та оригінал диплома про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-     копія та оригінал додатка до диплому про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-     копія та оригінал довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури;

-     копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 1;

-     копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 2 (крім випускників ЗВМО 2022 року);

-     копія та оригінал картки платника податків РНОКПП (ідентифікаційний код);

-     копія та оригінал паспорта громадянина України (ID-картки);

-     копія та оригінал військового квитка (за наявності);

-     4 фотокартки розміром 30 х 40 мм.

-   письмова згода на обробку персональних даних;

-   дозвіл МОЗ на право вступу до інтернатури;

-   документ, що засвідчує легалізований в установленому порядку в Україні отриманий диплом закордонного закладу вищої медичної освіти;

-   нотаріально завірений переклад та оригінал диплому спеціаліст/магістр;

-   нотаріально завірений переклад та оригінал додатку до диплому спеціаліста/магістра;

-   копія та оригінал картки платника податків РНОКПП (ідентифікаційний код);

-   копія та оригінал паспорта громадянина України (ID-картки);

-   копія та оригінал військового квитка (за наявності);

-   4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

-   договір між інтерном і базою стажування на проходження практичної частини інтернатури.

-   письмова згода на обробку персональних даних;

-   дозвіл МОЗ на право вступу до інтернатури;

-   документ, що засвідчує легалізований в установленому порядку в Україні отриманий диплом закордонного закладу вищої медичної освіти;

-   нотаріально завірений переклад та оригінал диплому спеціаліст/магістр;

-   нотаріально завірений переклад та оригінал додатку до диплому спеціаліста/магістра;

-   копія та оригінал картки платника податків РНОКПП (ідентифікаційний код);

-   копія та оригінал паспорта громадянина України (ID-картки);

-   копія та оригінал військового квитка (за наявності);

-   4 фотокартки розміром 30 х 40 мм.

-     письмова згода на обробку персональних даних;

-     копія та оригінал диплома про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-     копія та оригінал додатка до диплому про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-     копія та оригінал документу, що підтверджує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

-     копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 1;

-     копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 2 (крім випускників ЗВМО 2022 року);

-     копія та оригінал паспортного документа іноземця (оригінал має бути перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

-     поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

-     4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

-     договір між інтерном і базою стажування на проходження практичної частини інтернатур.

      письмова згода на обробку персональних даних;

-     копія та оригінал диплома про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-     копія та оригінал додатка до диплому про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-     копія та оригінал документу, що підтверджує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

-     копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 1;

-     копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 2 (крім випускників ЗВМО 2022 року);

-     копія та оригінал паспортного документа іноземця (оригінал має бути перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

-     поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

-     4 фотокартки розміром 30 х 40 мм.

письмова згода на обробку персональних даних;

-     копія та оригінал диплома про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-     копія та оригінал додатка до диплому про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-     копія та оригінал документу, що підтверджує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

-     копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 1;

-     копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 2 (крім випускників ЗВМО 2022 року);

-     копія та оригінал паспортного документа іноземця (оригінал має бути перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

-     поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

-     4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

-     договір між інтерном і базою стажування на проходження практичної частини інтернатур.

-   письмова згода на обробку персональних даних;

-   документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (оригінал має бути перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

-   додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності) (оригінал має бути перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

  • копія та оригінал документу, що підтверджує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

-   оригінал та копію паспортного документа іноземця (оригінал має бути перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

-   поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

-   4 фотокартки розміром 30 х 40 мм.

Документ про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані (протягом 0,5 року) відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документи про освіту іноземних громадян, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні (нострифікацію) відповідно до законодавства.

Іноземний громадянин, який вступає до інтернатури, подає документи на процедуру визнання до початку навчання або протягом першого місяця навчання.

За результатами процедури визнання документів про освіту Інститут приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання або щодо відрахування іноземного громадянина.

Зарахування до інтернатури здійснюється наказом ректора не пізніше 01 серпня поточного року за умови надання усіх необхідних документів та копії квитанції про оплату освітніх послуг.

Лікарі-інтерни зобов’язані з’явитися на базу стажування не пізніше 01 серпня поточного року.

Контакти
Приймальна комісія

+38 093 767 09 44
ННІ "ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ"

+38 093 767-09-44
Наша адреса

м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1-б