Інтернатура

Інтернатура є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників медичних закладів вищої освіти ІV рівня акредитації, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря-спеціаліста певного фаху
ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ІНТЕРНАТУРИ

Підвищення рівня практичної та теоретичної підготовки лікарів-інтернів, їх професійної готовності до самостійної діяльності за фахом.

Для працевлаштування на посаду лікаря-спеціаліста за відповідною спеціальністю проходження інтернатури є обов'язковим
ОСВІТНЯ ЧАСТИНА
Освітня частина інтернатури проводиться на кафедрах, що здійснюють підготовку лікарів-інтернів
Тривалість освітньої частини інтернатури складає три місяці за один рік навчання
Керівництво та контроль за підготовкою спеціалістів в інтернатурі здійснюють призначені наказом ректора керівники
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
Практична частина інтернатури проводиться на клінічних базах стажування – закладах охорони здоров'я державної, комунальної, приватної форми власності, заклади охорони здоров'я, що належать до сфери управління інших міністерств
Тривалість практичної частини інтернатури складає вісім місяців за один рік навчання
Керівник бази стажування, на якій лікар-інтерн проходить практичну частину, видає наказ про прийняття інтерна на проходження практичної частини без працевлаштування
Навчання здійснюється згідно з графіками проходження освітньої та практичної частини інтернатури
ЗАХОДИ З ОЦІНЮВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ
ІНТЕРНАТУРИ
ПІДСУМКОВИЙ
КОНТРОЛЬ
По закінченню строку підготовки в інтернатурі лікарі-інтерни проходять підсумковий контроль у формі атестації для визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст», з відповідної спеціальності згідно з Порядком, затвердженим наказом МОЗ України від 22 лютого 2019 року № 446, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за № 293/33264
ПРОМІЖНИЙ
КОНТРОЛЬ
За результатами проходження освітньої частини інтернатури проводиться проміжний контроль за виконанням програми інтернатури
До атестації для визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст», допускаються лікарі-інтерни, які повністю виконали програму підготовки в інтернатурі і навчальний план, а також успішно склали тестовий екзамен ліцензійного інтегрованого іспиту Крок-3
Лікарі-інтерни мають право пройти повторну атестацію для визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» один раз протягом трьох років, але не раніше, ніж через рік з моменту відмови в присвоєнні звання «лікар-спеціаліст» (детальніше)
<
Пропонуємо зареєструватися на онлайн лекцію доцента кафедри кількісної психології в Університеті Барселони, старшого наукового співробітника Інституту біомедичних досліджень Bellvitge, PhD Carles Soriano-Mas «Approaches for assessing brain activity at res
Hellenic National Academic Recognition and Information Center включив міжнародний європейський університет до списку національного реєстру визнаних іноземних закладів вищої освіти
Навчально - науковий семінар "Фізичні вимірювання в медичній практиці: термографія, тонеметрія, гематологічний аналізатор" та презентація навчального посібника "Фізичні основи медико - діагностичних вимірювань"
Не пропустіть. Вперше в Україні зірковий медичний юрист, адвокат року Олександр Гришаков став лектором програми Mini-MBA in Healthcare!
Забудьте про складні вступні випробування. Відкрийте для себе нові горизонти у світі освіти! ?
Пропонуємо зареєструватися на воркшоп виконавчого директора Інституту стратегічного управління ризиками (м. Лондон, Великобританія) David Rubens «Crisis Management and the Hyper-Urban Environment: From Fragility to Resilience».
27 травня в Міжнародному Європейському Університеті відбувся черговий тренінг з тактичної медицини
Конференція "Повоєнний розвиток України: виклики та драйвери відновлення і сталого функціонування економіки в умовах євроінтеграційних процесів" в межах І Міжнародного наукового форуму «Наука та інновації: сучасний вектор розвитку Європи та світу»
Контакти
Контакти

+38 067 195 46 65
ННІ "Післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку"

+38 093 767-09-44
Наша адреса

Вул. Якова Гніздовського (Магніторська) 1Б, каб. 407