Інтернатура

Інтернатура є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників медичних закладів вищої освіти ІV рівня акредитації, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря-спеціаліста певного фаху
ОСНОВНИМ ЗАВДАННЯМ ІНТЕРНАТУРИ Є:

Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної та теоретичної підготовки лікарів-інтернів, їх професійної готовності до самостійної діяльності за фахом.

Для працевлаштування на посаду лікаря-спеціаліста за відповідною спеціальністю проходження інтернатури є обов'язковим
Спеціальності за якими здійснюється підготовка в інтернатуру МЄУ
ОСВІТНЬОЇ ЧАСТИНИ
Освітня частина інтернатури проводиться на кафедрах, що здійснюють підготовку лікарів-інтернів
Тривалість освітньої частини інтернатури складає три місяці за один рік навчання
Керівництво та контроль за підготовкою спеціалістів в інтернатурі здійснюють призначені наказом ректора керівники
ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ
Практична частина інтернатури проводиться на клінічних базах стажування – закладах охорони здоров'я державної, комунальної, приватної форми власності, заклади охорони здоров'я, що належать до сфери управління інших міністерств
Тривалість практичної частини інтернатури складає вісім місяців за один рік навчання
Керівник бази стажування, на якій лікар-інтерн проходить практичну частину, видає наказ про прийняття інтерна на проходження практичної частини без працевлаштування
Навчання здійснюється згідно з графіками проходження освітньої та практичної частини інтернатури
ЗАХОДИ З ОЦІНЮВАННЯМ ПРОХОДЖЕННЯ
ІНТЕРНАТУРИ
ПІДСУМКОВИЙ
КОНТРОЛЮ
По закінченню строку підготовки в інтернатурі лікарі-інтерни проходять підсумковий контроль у формі атестації для визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст», з відповідної спеціальності згідно з Порядком, затвердженим наказом МОЗ України від 22 лютого 2019 року № 446, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за № 293/33264
ПРОМІЖНИЙ
КОНТРОЛЮ
За результатами проходження освітньої частини інтернатури проводиться проміжний контроль за виконанням програми інтернатури
До атестації для визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст», допускаються лікарі-інтерни, які повністю виконали програму підготовки в інтернатурі і навчальний план, а також успішно склали тестовий екзамен ліцензійного інтегрованого іспиту Крок-3
Лікарі-інтерни мають право пройти повторну атестацію для визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» один раз протягом трьох років, але не раніше, ніж через рік з моменту відмови в присвоєнні звання «лікар-спеціаліст» (детальніше)

До Міжнародного європейського університету на програму підготовки в інтернатурі зараховуються:

1) громадяни України за умови отримання ними диплома про вищу освіту за спеціальностями галузі знань 22 – «Охорона здоров'я» або за спеціальностями галузі знань 1201 – «Медицина»;

2) іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, за умови отримання ними:

  • диплома про вищу освіту за спеціальностями галузі знань 22 – «Охорона здоров'я» або за спеціальностями галузі знань 1201– «Медицина»;
  • документу, що підтверджує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

Подача документів – з 1 червня по 20 липня

Документи можна подати як особисто, так і в режимі онлайн. Для подачі документів на вступ онлайн заповніть електронну форму


Перелік документів для вступу до інтернатури

-    письмова згода на обробку персональних даних;

-    копія та оригінал диплома про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-    копія та оригінал додатка до диплому про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-    копія та оригінал направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі за результатами рейтингового розподілу в інтернатуру;

-    копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 1;

-    копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 2;

-    копія та оригінал картки платника податків РНОКПП (ідентифікаційний код);

-    копія та оригінал паспорта громадянина України (ID-картки);

-    копія та оригінал військового квитка (за наявності);

-    4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

-    договір між інтерном і базою стажування на проходження практичної частини інтернатури.

-    письмова згода на обробку персональних даних;

-    копія та оригінал диплома про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-    копія та оригінал додатка до диплому про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-    копія та оригінал направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі за результатами рейтингового розподілу в інтернатуру;

-    копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 1;

-    копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 2;

-    копія та оригінал картки платника податків РНОКПП (ідентифікаційний код);

-    копія та оригінал паспорта громадянина України (ID-картки);

-    копія та оригінал військового квитка (за наявності);

-    4 фотокартки розміром 30 х 40 мм.

-  письмова згода на обробку персональних даних;

-  дозвіл МОЗ на право вступу до інтернатури;

-  документ, що засвідчує легалізований в установленому порядку в Україні отриманий диплом закордонного закладу вищої медичної освіти;

-  нотаріально завірений переклад та оригінал диплому спеціаліст/магістр;

-  нотаріально завірений переклад та оригінал додатку до диплому спеціаліста/магістра;

-  копія та оригінал картки платника податків РНОКПП (ідентифікаційний код);

-  копія та оригінал паспорта громадянина України (ID-картки);

-  копія та оригінал військового квитка (за наявності);

-  4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

-  договір між інтерном і базою стажування на проходження практичної частини інтернатури.

-  письмова згода на обробку персональних даних;

-  дозвіл МОЗ на право вступу до інтернатури;

-  документ, що засвідчує легалізований в установленому порядку в Україні отриманий диплом закордонного закладу вищої медичної освіти;

-  нотаріально завірений переклад та оригінал диплому спеціаліст/магістр;

-  нотаріально завірений переклад та оригінал додатку до диплому спеціаліста/магістра;

-  копія та оригінал картки платника податків РНОКПП (ідентифікаційний код);

-  копія та оригінал паспорта громадянина України (ID-картки);

-  копія та оригінал військового квитка (за наявності);

-  4 фотокартки розміром 30 х 40 мм.

-    письмова згода на обробку персональних даних;

-    копія та оригінал диплома про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-    копія та оригінал додатка до диплому про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-    копія та оригінал направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі за результатами рейтингового розподілу в інтернатуру;

-    копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 1;

-    копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 2;

-    копія та оригінал паспортного документа іноземця (оригінал має бути перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

-    поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

-    4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

-    договір між інтерном і базою стажування на проходження практичної частини інтернатур.

-    письмова згода на обробку персональних даних;

-    копія та оригінал диплома про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-    копія та оригінал додатка до диплому про вищу освіту спеціаліст/магістр;

-    копія та оригінал направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі за результатами рейтингового розподілу в інтернатуру;

-    копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 1;

-    копія та оригінал сертифіката про результати складання тестового екзамену КРОК 2;

-    копія та оригінал паспортного документа іноземця (оригінал має бути перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

-    поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

-    4 фотокартки розміром 30 х 40 мм.

-  письмова згода на обробку персональних даних;

-  документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (оригінал має бути перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

-  додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності) (оригінал має бути перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

-  оригінал та копію паспортного документа іноземця (оригінал має бути перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

-  поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

-  4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

-  договір між інтерном і базою стажування на проходження практичної частини інтернатури.

-  письмова згода на обробку персональних даних;

-  документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (оригінал має бути перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

-  додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності) (оригінал має бути перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

-  оригінал та копію паспортного документа іноземця (оригінал має бути перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

-  поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

-  4 фотокартки розміром 30 х 40 мм.

ДОКУМЕНТИ:
Документ про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані (протягом 0,5 року) відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документи про освіту іноземних громадян, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні (нострифікацію) відповідно до законодавства.

Іноземний громадянин, який вступає до інтернатури, подає документи на процедуру визнання до початку навчання або протягом першого місяця навчання.

За результатами процедури визнання документів про освіту Інститут приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання або щодо відрахування іноземного громадянина.
Зарахування до інтернатури здійснюється наказом ректора не пізніше 01 серпня поточного року за умови надання усіх необхідних документів та копії квитанції про оплату освітніх послуг
Лікарі-інтерни зобов’язані з’явитися на базу стажування не пізніше 01 серпня поточного року
Контакти
Приймальна комісія

+38 093 767 09 44
ННІ "ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ"

+38 093 767-09-44
Наша адреса

м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1-б